Hlubinná psychoterapie

Hlubinná psychoterapie, jak již název napovídá jde více do hloubky. Není zaměřena primárně na odstranění obtíží. Jedná se spíše o hluboké sebepoznání a uvolnění možnosti být sám sebou a realizovat své možnosti a přání. Změny, ke kterým dochází jsou komplexní a s nově nabývanou vnitřní svobodou mizí i symptomy.

V hlubinné psychoterapii se snažíme navázat kontakt s nevědomými silami ovlivňujícími život klienta, pracujeme se sny, obrazy a jiným symbolickým materiálem (Sandspiel).  Pracujeme s fantazií, v aktivní imaginaci a rozvíjíme tvořivý a intuitivní prístup k životu.

Hlubinná psychoterapie je především o prožitku. Klient většinou přichází s nějakým trápením, kde nás prožitek bolesti nebo frustrace vede k hledání cest, jak se s ním vyrovnat. Nejde o to se trápení zbavit, ale spíše ho naplno prožít, procítit, uznat všechno, co s sebou nese, otevřít se tomu, co bylo po dlouhou dobu v nás uzavřené a potlačené. A s tímto otevřením postupně objevovat, kdo doopravdy vlastně jsme, po čem toužíme, v čem je náš smysl a co nás naplňuje. Prožitek bolesti a omezení nás nakonec vede k našim možnostem a síle.

Hlubinná psychoterapie je dlouhodobější, frekvence sezení je minimálně jednou týdně.

Pro dotazy a rezervace

Ráda se vám ozvu zpět, těším se na vás.