Psychoterapie v přírodě

Psychoterapie v přírodě je jediněčný způsob, jak zapojit vyživující, harmonizující a uzemňující síly přírody do procesu sebepoznání, léčení a růstu. Mám zkušenost, že putování přírodou přináší celkové uvolnění, pomáhá nám lépe se napojit na sebe, podporuje přirozené plynutí myšlenek a pocitů a nám se tak lépe povídá.

Terapie probíhá formou procházek po krásných místech v Praze a okolí (Divoká Šárka, Závist – Zbraslav, Vraní skála – Svatá). Vždy je prostor i pro zastavení, spočinutí a naladění se na sebe. Pokud má klient zájem, pracujeme také se symbolickým materiálem (kameny, klacíky, šišky, voda), ztvárňujeme a lépe se orientuje v aktuální situaci klienta nebo v jakémkoli jiném tématu.

Ideální je kombinovat oba terapeutické přístupy – sezení v místnosti i putování přírodou. A psychoterapii v přírodě spíše navazovat na již běžící terapeutický proces jako její rozšíření a obohacení. Co se týče trvání jednoho setkání, je vhodné mít více času, tzn. alespoň 1,5h a více.

Je možné se domluvit podle individuálních představ.