• Mgr. LUCIE KUBELÍKOVÁ

    HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE

    Návrat k sobě

Vítejte…

Jsem moc ráda, že jste si našli cestu na můj web a je skvělé, že se o sebe staráte! To, že jste tu, znamená, že hledáte cestu, jak se cítit lépe a jak žít uspokojivý a naplněný život. Oceňuji Vaší odvahu a přeji vám, ať najdete to, co hledáte!

HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE – co můžete čekat?

Hlubinná psychoterapie vychází z hlubinné psychologie. Jde ke kořenům toho, co prožíváme a kdo jsme. Je založená na poznání, že naše prožívání a chování je ovlivněno z velké části skrytými, často nevědomými ději. A ty postupně odhaluje.

Postupně, ve vašem individuálním tempu se dostáváme k jádru obtíží. Můžete tak prožít, procítit a uznat všechno, co s sebou vaše téma nese, otevřít se tomu, co bylo po dlouhou dobu uzavřené a potlačené. A s tímto otevřením postupně objevovat, kdo doopravdy jste, po čem toužíte, v čem je váš smysl a co vás naplňuje. To všechno vás nakonec vede k dosud netušeným možnostem a síle.

V počátečních stádiích terapie přinese úlevu. Prosté sdílení témat v bezpečné a přijímající atmosféře pomáhá. Časem začnete získávat náhled na to, co se ve vašem životě, vztazích a ve vás samých děje. Začnete chápat souvislosti a dostávat se k příčinám. A s tímto pochopením začnete prožívat sebe, vztahy a životní situace jinak – začnete se jinak chovat a okolí reaguje – změna začíná být citelná. Poznáváte své vzorce chování a prožívání, které vám dříve sloužily, ale teď vás již brzdí a začnete je měnit. Někomu bude tohle stádium stačit a terapii ukončí.

Někdo může mít chuť pustit se hlouběji do svého nitra. Pracovat se symboly, sny, s tím, co se vynořuje z nevědomí. Intentivněji se zabývat tím, co nám odráží dění v terapeutickém vztahu a objevovat, kdo doopravdy je a kam směřuje.

Jak pracuji

Jak terapie probíhá?

Klient mě zkontaktuje a objedná se na úvodní sezení. Tam probereme, s čím přichází, co by potřeboval a jaká jsou jeho očekávání a možnosti. Pak se domluvíme na konkrétní podobě (frekvenci) setkávání.

Terapie probíhá v pravidelných sezeních obvykle jednou týdně. Klient volně hovoří o tom, co prožívá, co se v něm odehrává. Terapeut naslouchá, reflektuje, dotazuje se, pomáhá propojovat souvislosti. A především empaticky podporuje proces, kterým klient prochází.

Kromě standardních sezení nabízím také možnost psychoterapie v přírodě. Na společných procházkách také hovoříme jako na standartní hodině, navíc pracujeme s přírodním materiálem symbolickým způsobem.

Jak terapie funguje?

Ve své práci vycházím z psychoanalýzy a jungiánské terapie. To v praxi znamená, že za současnými obtíženi a tématy klienta hledáme skryté souvislosti a příčiny, jejichž kořeny často leží v minulosti a nejsou zcela vědomé. Nejde ale jen o vracení se do dětství a rozebírání tehdejších událostí, jako spíše o porozumění tomu, jak se zkušenosti z minulosti odráží v současném prožívání a chování klienta, v jeho vztazích a životě vůbec. To je možné také díky tomu, že v blízkém vztahu s terapeutem, klient začne prožívat (projikovat) svá schémata reagování a prožívání na tarapeuta. Oba pak mají možnost je lépe poznat a klient je za podpory terapeuta může prožít a  zpracovat.

Součástí mojí práce jsou techniky jako je analýza snů, kresba, práce se symbolickým materiálem (karty, obrázky, Sandspiel, venku přírodní materiál – kameny, klacíky atd.), které umožňují navázat kontakt s nevědomím.

Na terapii nejvíc oceňuji možnost objevovat s klienty, kým doopravdy jsou. Velmi ráda je podporuji v nalézání vlastních zdrojů, síly a realizaci jejich potenciálu.

Kdo jsem

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka se zaměřením na psychoanalytickou a jungiánskou psychoterapii.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze.

Poté jsem získala klinickou atestaci opravňující k práci ve zdravotnictví.

Od r. 2004 se systematicky věnuji vzdělávání v psychoanalytické terapii a od roku 2016 také v analytické (jungiánské) psychoterapii.

Psychoterapie pro mě představuje víc než jen profesi, je to životní cesta sebepoznání a vývoje. Vždycky jsem milovala příběhy, ráda jsem četla a poslouchala ostatní, když mi vyprávěli o svých životech. Fascinovala mě spletitost osudů, emoční  a vztahové propletence a zvraty. A od mala mě zajímalo, jak to všechno v lidské psychice a vztazích funguje, co s čím souvisí a hlavně, co je pod povrchem:)  S dospíváním jsem začala chodit na psychoterapii, číst odborné knížky a zajímat se o oblast osobnostního rozvoje. Od té doby jsem se nezastavila, neustále na své cestě pokračuji dál. Postupně poznávám sama sebe, své schopnosti, ale také stíny, učím se znát a přijímat svou emocionalitu, dobře užívat svou racionalitu:) ctít své hranice, nechat plynout a postupně se otevírat. Krok za krokem jsem stále více v kontaktu se svou podstatou a žiji stále tvořivěji a svobodněji.

Kromě své práce, kterou mám moc ráda, se věnuji rodině, jsem manželka a matka dvou úžasných dětí, které mě neustále učí autenticitě, otevřenosti a samozřejmě lásce:) S manželem se věnujeme hudbě a kromě toho moc ráda tančím.

  • PSYCHOTERAPIE V PŘÍRODĚ

    Nový přístup v psychoterapii, ve kterém příroda podpoří váš léčebný proces

    Více

S čím vám mohu pomoci

Krize a náročné životní situace

životní ztráty

adaptace na změnu

opětovné získání stability

konstruktivní řešení aktuálních problémů

Mezilidské vztahy

nespokojenost a opakující se problémy v mezilidských vztazích

obtíže v partnerských, rodinných a pracovních vztazích

navazování  a budování vztahů

Psychosomatika

chronické obtíže, s kterými si lékaři neví rady

bolesti hlavy, zad, břicha a jiné

únava, nespavost, stres

hledání příčin symptomu

Depresivní a úzkostné stavy

smutek, úzkost, deprese, strach, pocity viny

pocity osamocení, pocit, že nikam nepatřím

nespokojenost, frustrace, návaly vzteku

obsese, fobie, panický atak

Sebehodnota a vztah k sobě

pocity méněcennost a neadekvátnosti

sebeodcizení a osamělost

obnovení kontaktu s vlastními zdroji

sebepřijetí

Ženská témata

ženská seberealizace

přijetí vlastní ženskosti

podpora v mateřství

mateřství jako šance pro růst

Podmínky a ceník

cena 1000 Kč/ 50 min

psychoterapie v přírodě 1000 Kč/hod

omluvy a náhrady prosím domlouvat nejpozději 48 h předem, jinak klient hradí platbu v plné výši

dodržování zásad mlčenlivosti  je samozřejmostí